0

سلام ای کاش تو قسمت معرفی برنامه های چت برنامه ایرانی و دوست داشتنی بیسفون رو هم اضافه میکردی افسوس که فقط بلدیم تبلیغ خارجی ها رو بکنیم