مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چگونه : داده را از php به javascript پاس دهیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!