مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره MD5 مرده است! بهترین روش برای ذخیره رمز عبور کاربران را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!