مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره متدهای جدید Route در لاراول ۵.۵ معرفی شدند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!