مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره روت Resource لاراول برای API: چطور متدهای Create/Edit را حذف کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!