مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چگونه : یک خصیصه به Model در Laravel اضافه کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!