مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چک کردن وضعیت وجود یک Record جدول در Laravel را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!