مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چگونه در PHP نوع Array را به Object و نوع Object را به Array تبدیل کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!