مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چگونه خط های راهنما(Guide) های فتوشاپ را از یک فایل به فایل دیگر کپی کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!